Tag Archives: Partiledarval

Juholt vs. Branting – Lika som bär

Håkan Juholt verkar föreslås av (S) valberedning att efterträda Mona Sahlin. Jag kan inte påstå att jag är så insatt i Juholts göranden att jag kan göra en ordentlig analys av situationen, men han har gjort några intressanta reklamvideos för (S). Däremot tyckte jag mig direkt se ett utseendeideal återupplivas som jag trodde hade försvunnit. Säga vad man vill om politiken för 100 år sedan, den bestod åtminstone av macho män med både mustach och präktiga ögonbryn. Som några redan har påpekat så är återgången inte nödvändigtvis negativ. Juholt ser ut som en traditionell rörelseman och kan kanske väcka de socialdemokratiska rötterna och blåsa liv i partiet igen.

Håkan Juholt?
Hjalmar Branting?

 

Juholt har tydligen liknat Stureakademin med DDR:s partiskola. Kanske inte riktigt en beskrivning jag känner igen mig i.