För att täcka över skrivtorkan plockar jag fram en text som jag skrev 2009. Det var min ansökan till Stureakademin som jag hade nöjet att få delta i under förra året. Nya kullen har nyligen påbörjat sin utbildning, och nästa ansökning är inte förrän i november. Jag råder dock alla med intresse för de liberala idéerna att söka. För de med ett mer socialdemokratiskt perspektiv finns även Wigforsakademin.

 

Frihet kontra trygghet i svensk politik.

Francis Fukuyama beskrev i The End of History and the Last Man ideologiernas död. De liberala tankarna har i vår samhälle anammats av More >